Lions Club Kumla 

CMS-hemsida från

VÄLKOMMEN TILL LIONS CLUB KUMLA

Här finns information om Lions Club Kumla och dess verksamhet.

Lions Club Kumla har idag 15 medlemmar och tillhör Lions Clubs International, världens största serviceorganisation, med 1,4 miljoner medlemmar i över 200 länder och geografiska områden. Alla klubbar arbetar efter samma etik och syften.

I Sverige är vi ca 10.000 medlemmar. Vi i Kumla tilllhör distrikt 101 M vilket består av Västmanland-Värmland-Närke-Dalarna-Gästrikland och Hälsingland. Sveriges Lions-medlemmar samlar in omkring 50 milj. kronor per år.

Att träffas och trivas är viktigt i vår klubb, samtidigt som vi försöker vara en viktig länk i världens största service-organisation. Lions Club Kumla genomför aktiviteter som inbringar ca 120.000 kronor/år till hjälpverksamhet. Allt som samlas in användes till olika hjälpprojekt, nationellt och internationellt. 

Lions Club Kumla har som mål att en stor del av insamlade medel skall gå till projekt i vår egen bygd. En del av dessa medel används till att stötta och uppmuntra ungdomar t.ex. med olika stipendier. Vi stöder också aktivt Lions Cancerforskningsfond vid USÖ. Där bedrivs forskning som kan komma dig till del.

Den administrativa verksamheten bekostas helt och hållet av våra medlemsavgifter. 

Sveriges Lions Hjälpfond står öppen för alla som vill ge ett bidrag till hjälpinsatser vid exempelvis naturkatastrofer: postgiro 90 1948-0

Vill du ge ett bidrag till klubbens lokala hjälpinsatser tar vi tacksamt emot det på  klubbens eget bankgirokonto: 884–5562

Översta bilden visar "skostaden" Kumlas stadsvapen

Bilden under är från Kumla Sjöpark med Richard Brixells staty "Skönhet"Klicka på bilderna för förstoring.