Lions Cancerforskningsfond 

CMS-hemsida från

Insamlingsstiftelsen
LIONS CANCERFORSKNINGSFOND
Mellansverige Uppsala-Örebro

(LCFM)

Lions stödjer cancerforskningen inom
UPPSALA / ÖREBRO SJUKVÅRDSREGION

Fonden har mycket låga omkostnader (ca 2,2 %) som täcks av räntemedel. Tack vare helt ideellt arbete går alla bidrag till fonden oavkortat till avsett ändamål.

Fonden står under kontroll av:
-Godkänd revisor
-Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI.
-Länsstyrelsen i Uppsala 
Bidrag till fonden kan ske på olika vis:
-Minnesbrev till minne av avlidna
-Gratulationsbrev vid uppvaktningar
-Insättning av bidrag på plus eller bankgiro.
 
Läs mer information om fonden och hitta mallar för minnes- och gratulationsbrev på hemsidan lcfm.se 

Plusgiro 90 09 40-8
Bankgiro 900-9408

 

Ditt bidrag hjälper andra och kan komma dig till del!