Försäljning av tobaksvaror 

CMS-hemsida från

 

Vad gäller för den som vill sälja tobaksvaror på marknader.

 

Du får inte sälja tobaksvaror på marknad innan du har anmält det till den kommun där marknaden äger rum. Detsamma gäller för nikotinläkemedel. 

 

I anmälan skall framgå försäljningsställe/plats, organisationsnummer och namn på den som bedriver försäljningen samt faktureringsadress. Det skall också framgå vilken dag försäljningen skall bedrivas.

 

Egenkontrollprogram

Med anmälan skall bifogas ett program för egenkontroll. Där Du beskriver vilka rutiner Du har för att kontrollera kundernas ålder och hur Du informerar dina anställda om gällande regler. En kopia av egenkontrollprogrammet skall alltid finnas på försäljningsstället.

 

Kommunen kommer att göra tillsyn/besöka försäljningsstället.

Kommunen är tillsynsmyndighet enligt Tobakslagen tillsammans med polismyndigheten och kommer att göra tillsyn på marknaderna i kommunen.

 

Varningstext på tobak

Alla tobasvaror skall vara försedda med svensk varningstext och vara beskattad.

Det gäller cigaretter, cigarrer, cigariller, piptobak, rulltobak, tuggtobak, snus, portionstobak, råtobak och tobak till vattenpipa.

Om en tobaksvara säljs eller hålls till försäljning med felaktig märkning innebär att Du gör dej skyldig till olovlig tobaksförsäljning vilket kan leda till böter eller fängelse i högst 6 månader.   

 

Olaglig tobak kommer att tas i beslag.

 

Skyltning 18 år.

På försäljningsstället skall det finnas en tydlig och läsbar skylt att det är förbjudet att sälja tobaken till den som inte fyllt 18 år.

 

Avgifter

Kommunen får enligt tobakslagens 19b § ta ut avgift för sin tillsyn.

500 kr tar kommunen ut av dej som säljer tobak under en marknadsdag. Säljer du nikotinläkemedel på en marknadsdag tas 1500 kr ut i avgift.

Avgiften tas även ut av dej som säljer tobaksvaror eller nikotinläkemedel men inte anmält detta till kommunen.

 

Anmälan skickas till;

Tillståndsenheten

Miljö-, bygg- och

Myndighetsförvaltningen

694 80 Hallsberg

 

Har du frågor,  ring handläggare på telefon 0582-685000(vxl) , Mobil 070-6049951