Styrelse- o månadsmöten 

CMS-hemsida från
Styrelse- och månadsmöten Lions Club Kumla

Varje månad, utom juli o augusti, har Lions Club Kumla styrelse/månadsmöten.

Under innevarande fiskalsår, 2021-07-01 till 2022-06-30, är följande mötesdatum planerade.

 

P.g.a. pandemin hålls inga fysiska möten. Ett AU, bestående av LP, LS o LK träffas och en medlemsinformation skickas ut till medlemmarna.  

 

 

 

 

Styrelse/månadsmöten

Månadsmöten hålls normalt den 2:a måndagen i månaden. Lokal varierar.

År 2021

September
söndagen
den  
Oktober 
måndagenden  
November
måndagenden  
December
fredagenden  

År 2022

Januari  
 fredagenden  
Februari   
 måndagenden  
Mars 
 måndagenden  
April    måndagenden 
Maj   måndagenden  
Juni 
 fredagenden