CMS-hemsida från

 

 

Lions Luciakonsert i Kumla inställd

 

Lions verksamhet har drabbats hårt av den pågående pandemin eftersom de inkomstbringande marknaderna vår och höst har tvingats ställa in. Som en följd av detta har bl a inga stipendier kunnat delas ut. I riskzonen har också legat den ca 45 år långa traditionen att dela ut julblommor till alla äldre på kommunens boenden.

 

Nu kommer den aktiviteten lyckligtvis att kunna genomföras tack vare ett samarbete med ICA Nära Profilen i Kumla, som på ett generöst sätt ställer resurser till förfogande för att traditionen även i år kan fortsätta. Det handlar om ca 300 blommor, som i mitten av december distribueras ut till entrén vid kommunens äldreboenden och med personalens hjälp får varje boende en blomma med hälsning från Lions och ICA Nära Profilen. 

 

Lions Club Kumla har beslutat att årets luciakonsert i Kumla kyrka den 13 december ställs in efter samråd med Svenska kyrkan och Kulturskolan. Grunden till detta är de gällande restriktionerna vid publika och offentliga evenemang samt den ökande smittspridningen i Kumla och våra närområden. Det är beklagligt eftersom det är en efterlängtad och välbesökt aktivitet i en mörk tid. Lions Club har som arrangör ett stort ansvar att följa Folkhälsomyndighetens beslut och